საუნივერსიტეტო საქველმოქმედო ფონდი

"Diplomacy and International Politics"

MA

„დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა“

(სამაგისტრო პროგრამა)

 

„დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა“

(სამაგისტრო პროგრამა)

საერთაშორისო უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევები

"Diplomacy and International Politics"

MA

„დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა“

(სამაგისტრო პროგრამა)

შალვა საბაური
თსუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი
სოციალური ქსელი